LEGAL UPDATE: WERKGEVER IS BILLIJKE VERGOEDING VERSCHULDIGD WEGENS NIET NALEVEN RIVM-RICHTLIJNEN

De rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs een billijke vergoeding aan een werknemer toegekend mede in verband met het door de werkgever veronachtzamen van de RIVM-richtlijnen binnen zijn organisatie en de manier waarop de werkgever heeft gereageerd op de opmerkingen van de werknemer om bepaalde regels in acht te nemen.

LEGAL UPDATE: GEEN WIJZIGING VAN (PRIMAIRE) ARBEIDSVOORWAARDEN WEGENS CORONACRISIS

Door de coronacrisis halveerde in 2020 het aantal bezoekers van dierentuin Artis: het aantal verkochte dagkaarten nam met 63% af. Artis heeft vervolgens aangegeven dat zij moest gaan inkrimpen. Per brief d.d. 3 november 2020 heeft Artis laten weten dat de OR een positief advies heeft uitgebracht over de voorgenomen reorganisatie en harmonisatie. Die harmonisatie zou inhouden dat alle werknemers gelijksoortige arbeidsvoorwaarden zouden krijgen zoals beschreven in de personeelsgids. Het Overgangsreglement zoals overeengekomen tussen Artis en de vakbonden (met het oog op de van toepassing zijnde Leisure CAO) zou definitief komen te vervallen.

LEGAL UPDATE: weigering van een passende functie kan leiden tot verlies van de transitievergoeding

Als een werknemer in het kader van een reorganisatie in aanmerking komt voor ontslag, heeft de werkgever een herplaatsingsplicht: de werkgever moet zoeken naar mogelijkheden om de werknemer in een passende functie te herplaatsen. De herplaatsingsplicht van de werkgever betreft een vergaande inspanningsplicht. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Een werknemer kan de aangeboden functie(s) aanvaarden of weigeren. Indien de werknemer de functie weigert, kan dit gevolgen hebben voor zijn recht op een WW-uitkering, omdat sprake kan zijn van verwijtbare werkloosheid.

LEGAL UPDATE: GEWIJZIGDE WET- EN REGELGEVING 2021

We houden het in de gaten en zetten de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen.

LEGAL UPDATE: GEEN MONDKAPJE, GEEN LOON!

Vorige week heeft de rechtbank Midden-Nederland (voorzieningenrechter in Utrecht) in kort geding geoordeeld dat een werknemer gehouden is een mondkapje te dragen, indien de werkgever dat met een beroep op het instructierecht ex art. 7:660 BW van hem verlangt. Bij niet naleving van de redelijke instructies mag de werkgever het loon opschorten en de werknemer op non-actief stellen zo lang niet wordt voldaan aan de opgedragen verplichting.

LEGAL UPDATE: WERKGEVERS MET ZZP’ERS OPGELET!

Met het recente “IAOW- arrest” van 6 november 2020 heeft de Hoge Raad in een kwestie tegen de Gemeente Amsterdam een relevante uitspraak gewezen voor werkgevers die werken met zelfstandigen

Chiraz Muradin wint The Other Businessman Award 2019

Chiraz Muradin wint The Other Businessman Award 2019! Een eervolle verkiezing waarin zijn talenten, resultaten en ambities zijn erkend met de bedoeling om andere te inspireren!

Chiraz Muradin uitgeroepen tot één van de meest veelbelovende juristen van Nederland

Chiraz Muradin door diverse advocatenkantoren publiekelijk uitgeroepen tot één van de meest veelbelovende juristen van Nederland.

Chiraz Muradin graag Hester Swane bellen

“Chiraz Muradin graag Hester Swane bellen“, zo stond na zijn afstuderen levensgroot op het billboard boven het Cooldown café op het Amsterdamse Rembrandtplein.

Ludieke sollicitatie uitnodiging door een van Nederlands grootste advocatenkantoren

Een van Nederlands grootste advocatenkantoren nodigde Chiraz Muradin op ludieke wijze uit om te solliciteren, terwijl hij werkte bij een kleiner Amsterdams boetiekkantoor.